Garantie

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Uiteraard assisteren wij u graag mocht er een garantieclaim ontstaan, zie onder.

Garantieclaim indienen
U kunt een garantieclaim indienen via de Service Desk van onze moederorganisatie Paul Roescher.