Retourneren & Ruilen

Wilt u een bestelling retourneren?

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot retourneren gelden de volgende voorwaarden:

  1. U dient de artikelen in de staat waarin u het kreeg, compleet en onbeschadigd, degelijk verpakt en inclusief een geldig aankoopbewijs (print van uw bestelling) te retourneren aan Paul Roescher, t.a.v. de webshop, Plaagslagen 2, 4763 PH Rijssen.
  2. Zijn de artikelen zichtbaar gebruikt of beschadigd, dan zal daarvoor een vergoeding in rekening worden gebracht, die van het te retourneren bedrag wordt ingehouden.
  3. U heeft het recht het product in die mate uit te pakken en te gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wenst te houden. Doe dit bij voorkeur tijdens of direct na levering. Houdt u hierbij de wettelijke zichttermijn en uw herroepingsrecht in de gaten en overschrijdt u de termijnen niet.
  4. Op aankopen die volgens uw specificatie worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing. U kunt daarbij denken aan op maat gemaakte tegels conform uw instructies.
  5. U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kunt u uw artikelen herroepen door dit te melden via onze Service Desk of door ons daarvan op de hoogte te stellen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Na herroeping dient u de artikelen vervolgens binnen 14 dagen aan ons te retourneren. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zonder voorafgaande mededeling de producten te retourneren binnen de bedenktermijn van 14 dagen als in het retourpakket maar een mededeling is toegevoegd waaruit de wens tot herroeping blijkt. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat u (deels) niet vergoed wordt.
  6. Het overschrijden van de termijnen van uw herroepingsrecht en/of de retourtermijn kan leiden tot het inhouden van een vergoeding. Wij rekenen op uw redelijk- en billijkheid in dezen.
  7. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  8. De retourkosten van retourartikelen zijn voor rekening van de consument. Hierbij kunnen als indicatie de tarieven van PostNL worden aangehouden. In geval van zware artikelen zoals veel tegels, die buiten het bereik van PostNL vallen, kunt u contact opnemen met onze planner via planning@paulroescher.nl, die dan een voorstel doet.

Wilt u een bestelling annuleren?

Indien u een bestelling wilt annuleren, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. Dit geldt specifiek niet voor artikelen, die conform uw specificaties en/of speciaal voor u bij onze buitenlandse leveranciers besteld worden. Denk aan maatwerktegels. Deze zijn dan (zeer) lastig nog door ons aan een andere klant te verkopen. Wij rekenen op uw begrip.

Wilt u een bestelling herroepen?

Indien u een bestelling wilt herroepen, dan is dat mogelijk. Gebruik hiervoor het volgende formulier.